AVÍS LEGAL

 

En utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari reconeix haver llegit i entès totes les condicions d’aquest contracte i les accepta juntament amb els seus termes. L’ús del Servei per part de l’Usuari ha de ser just, acceptant les condicions del contracte. Cafeworld SL com a propietari d’aquesta web, es reserva el dret de canviar qualsevol terme o condició quan ho cregui convenient. Aquests canvis es consideraran acceptats per l’Usuari si aquest continua utilitzant el Servei després de les dues setmanes des de la data de publicació d’aquests canvis.

Cafeworld SL no serà responsable, en cap cas i en cap moment, dels continguts, fotografies i gràfics que apareixen a la pàgina web, ja que la seva funció és informativa, pròpia d’un canal de comunicació.

 

1. PROPIETAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Cafeworld SL l’informa que és titular de la pàgina web www.ilcaffedifrancesco.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Cafeworld SL notifica les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Cafeworld SL, amb CIF B60881216 i domicili social a Cafeworld SL, carrer Provença 98, 4t, 08008 Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és icdf@ilcaffedifrancesco.com.

Tot el contingut que apareix en aquesta web, així com la informació, les imatges, el disseny gràfic, els continguts creatius i estètics, els índexs i codis font en qualsevol dels tipus de llenguatge de programació utilitzats són una obra, la propietat intel·lectual pertany als seus autors i està protegida pels drets d’autor o copyright ©. Així mateix, totes les descripcions, notícies i informes d’aquesta web, juntament amb la informació que inclouen, cedides per tercers, són propietat dels seus autors i també estan protegides pels drets d’autor i copyright ©.

Queda prohibida la reproducció, imitació, modificació, distribució i / o transformació dels continguts d’aquesta web i qualsevol altre acte que contravingui els drets d’autor i de propietat industrial.

La informació d’aquesta pàgina web només la podran utilitzar les persones expressament autoritzades pels autors.

Qualsevol vulneració dels drets d’autor i de propietat industrial continguts en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa nacional i comunitària, comportarà les responsabilitats civils i / o penals que corresponguin en cada cas.

 

2. ÚS I RESTRICCIONS

Vostè tindrà el dret a descarregar-se els materials que contingui aquesta pàgina web a un ordinador personal individual i realitzar impressions dels materials de la pàgina web, només per a ús personal.

L’ús en altres adreces d’Internet dels materials inclosos en aquesta pàgina web resta terminantment prohibit, excepte per autorització expressa de Cafeworld SL

 

3. RENÚNCIA

Aquesta pàgina web i els seus continguts es proporcionen sense cap declaració o garantia, siguin expresses o implícites. Cafeworld SL no acceptarà cap declaració o garantia, incloent-hi, com a exemple, però sense limitar-s’hi, l’aptitud per a un propòsit determinat, sempre que ho permetin les lleis aplicables. A més, Cafeworld SL no declara ni garanteix que la informació i / o els recursos accessibles a través de la pàgina web siguin exactes, complets o actuals, o que aquesta pàgina web no tingui defectes, incloent-hi, però sense limitar-se a, virus o altres elements perjudicials ni es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts a la pàgina web i declara que, en cap cas, procedirà a examinar o exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Cafeworld SL declara haver adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva pàgina web, pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Cafeworld SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet. Vostè es farà càrrec de totes les despeses que resultin de la utilització d’aquesta pàgina web.

 

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Sempre que ho permetin les lleis aplicables, ni Cafeworld SL ni cap dels seus respectius directors, empleats, afiliats o altres representants o distribuïdors, seran responsables de les pèrdues o danys derivats de o relacionats amb l’ús de, o la impossibilitat d’ús, dels materials i / o recursos o serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web, incloent-hi, però sense limitar-s’hi, les pèrdues o danys indirectes, especials o derivats, pèrdua d’informació, ingressos, beneficis o oportunitats, pèrdues o danys a la propietat i demandes de tercers. Si aquesta clàusula no es pot executar completament o en part en cap jurisdicció a causa de les seves respectives lleis, llavors, sempre que ho permetin aquestes lleis, la responsabilitat de Cafè Francesco SL per les pèrdues, danys i demandes (ja siguin contractuals, extracontractuals -incloent, però sense limitar-s’hi, la negligència- o de qualsevol altre tipus) no superarà en cap cas la quantitat que ja hagi pagat per l’accés a la pàgina web.

 

5. MODIFICACIONS

Cafeworld SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com les seves condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

6. RESERVA DE GALETES

Cafeworld SL es reserva el dret d’utilitzar galetes en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Cafeworld SL informa que les galetes s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de galetes, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir a la pàgina web de Cafeworld SL no és preceptiva la instal·lació de galetes.

 

7. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Així mateix, Cafeworld SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i Cafeworld SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Cafeworld SL, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.

 

8. MISCEL·LÀNIA

Qualsevol renúncia a una disposició d’aquestes condicions s’ha de fer per escrit i ha d’estar signada per Cafeworld SL, perquè sigui vàlida. Aquesta renúncia no significarà una renúncia continuada en la mateixa disposició en un futur. Si algun dels tribunals competents creu que alguna disposició d’aquestes condicions no és vàlida o no executable per algun motiu, aquesta no serà eficaç en els termes estimats pels tribunals però sense afectar la validesa i executivitat de qualsevol de les disposicions restants. Aquestes condicions constitueixen l’acord total i complet entre les parts amb relació a fi de les presents condicions i preval sobre qualsevol declaració, consens o acord previ, sigui oral o escrit, només es podran modificar per escrit i hauran d’estar signats per vostè i per Cafeworld SL.

Aquesta pàgina web és l’única pàgina web oficial de Il Caffè di Francesco i és propietat de Cafeworld SL Tots els drets queden reservats. No es permet cap reproducció, adaptació, distribució o transmissió comercial de cap part o parts d’aquesta pàgina web ni de la informació continguda per cap mitjà, sense el previ consentiment per escrit de Cafeworld SL.

Hours:

Monday to Saturday

12:30 to 23:00

Sunday

Closed

Horario:

De Lunes a Sábado

12:30 a 23:00

Domingo

Cerrado

Horari:

De Dilluns a Dissabte

12:30 a 23

Diumenge

Tancat

Hours:

Monday to Friday

7:30 to 21:30

Saturday and Sunday

8:30 to 21:30

Hours:

Monday to Sunday

7:30 to 21:30

Hours:

Monday to Friday

7:30 to 21

Saturday

8:30 to 21:00

Sunday

Closed

Hours:

Monday to Friday

8:00 to 20:00

Saturday

8:00 to 16:30

Sunday

Closed

Hours:

Monday to Friday

7:30 to 21

Saturday

8:30 to 21:30

Sunday

8:30 to 21:00

Hours:

Monday to Friday

7:30 to 21

Saturday

8:30 to 21:30

Sunday

Closed

Hours:

Monday to Friday

7:00 to 23:00

Saturday and Sunday

7:30 to 23:00

Hours:

Monday to Friday

7:30 to 20:30

Saturday

9:00 to 21:30

Sunday

Closed

Horario:

De Lunes a Viernes

7:30 a 21:00

Sábado

8:30 a 21:00

Domingo

Cerrado

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:30 a 21

Dissabte

8:30 a 21:00

Diumenge

Tancat

Horario:

De Lunes a Viernes

8:00 a 20:00

Sábado

8:00 a 16:30

Domingo

Cerrado

Horari:

De Dilluns a Divendres

8:00 a 20:00

Dissabte

8:00 a 16:30

Diumenge

Tancat

Horario:

De Lunes a Viernes

7:30 a 20:30

Sábado

9:00 a 21:30

Domingo

Cerrado

Horario:

De Lunes a Viernes

7:00 a 23:00

Sábado y Domingo

7:30 a 23:00

Horario:

De Lunes a Viernes

7:30 a 21:00

Sábado

8:30 a 21:30

Domingo

Cerrado

Horario:

De Lunes a Viernes

7:30 a 21:00

Sábado

8:30 a 21:30

Domingo

8:30 a 21:00

Horario:

De Lunes a Domingo

7:30 a 21:30

Horario:

De Lunes a Vierneses

7:30 a 21:30

Sábado y Domingo

8:30 a 21:30

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:30 a 21:30

Dissabte i Diumenge

8:30 a 21:30

Horari:

De Dilluns a Diumenge

7:30 a 21:30

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:30 a 21

Dissabte

8:30 a 21:30

Diumenge

8:30 a 21:00

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:30 a 21

Dissabte

8:30 a 21:30

Diumenge

Tancat

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:30 a 20:30

Dissabte

9:00 a 21:30

Diumenge

Tancat

Horari:

De Dilluns a Divendres

7:00 a 23:00

Dissabte i Diumenge

7:30 a 23:00